Formy płatności

Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online PayPal - PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg oraz dostawca usługi płatności online Polskie ePłatności (PeP) - PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 80-280 Gdańsk.

PayLane